Rudnická Rokle & SMX Racing team Rudník

Historie

K nejvýznamnější akci rudnických svazarmovců patřilo vedle úspěšné činnosti střeleckých oddílů (Rubena, Dřevostroj) pořádání motokrosového závodu, který nesl po dvacet let své existence název Rudnická rokle. Jeho historie začíná v roce 1966, kdy se poprvé zrodila myšlenka uspořádat místní podnik, terénní závod o putovní pohár závodu Secheza Rudník. Hrstka mladých závodníků z naší obce objevila vhodný terén, patřičně ho „motorkářsky“ vyzkoušela a pojmenovala Rudnickou roklí. Vítězem 1. ročníku a tím i držitelem putovního poháru se stal závodník Hofman z Hronova.

Od roku 1966 se závodiště díky brigádnickému nadšení svazarmovců neustále zdokonalovalo, takže po počátečních závodech krajského typu, později Mistrovství České republiky, se Rudnická rokle stala závodem vrcholovým. Podařilo se vybudovat areál závodiště a zařízení, které odpovídalo úrovni nejvyšších soutěží. Vytvořil se dostatečný kádr obětavých organizátorů, s potřebnými odbornými znalostmi a schopnostmi. Závodní dráha byla pro diváky velice přehledná, pro závodníky velmi náročná. Její délka se pohybovala od 1 600 m do 2 100 m. s velkým počtem zatáček a terénních vln. A tak se od roku 1975 do roku 1979 v Rudnické rokli jezdí Mistrovství Československa ve třídě 125 ccm s vloženým krajským závodem ve třídě 250 ccm. V roce 1974 a 1976 se tu jel i autokros.

Po roce 1980 se na závodišti z úsporných důvodů jezdí nižší soutěž Mistrovství České republiky ve třídě 125 ccm. V roce 1986 byl Rudnické rokli přidělen závod Mistrovství České republiky třídy 500 ccm s vloženým závodem krajského přeboru ve kubatuře 250 ccm. Byl to však závod poslední. Rokem 1986 historie Rudnické rokle končí. Příčinou byla vysoká finanční náročnost vrcholného motokrosového podniku a navíc, konec uspíšila i nenechavá ruka žháře. Hlavní budova závodiště vyhořela do základu, zůstalo jen několik železných sloupů bývalé konstrukce.

K úspěšnému pořádání všech devatenácti motokrosů Rudnické rokle přispěli nemalou mírou její pořadatelé. Mezi prvními řediteli motokrosového závodu byli Luboš Štefan a Jindřich Ladra, nejčastěji se však na tomto postu objevuje jméno Jiřího Puhlovského. Ředitelem motokrosového závodu byl od roku 1977 až do roku 1986. Spolupracovali s týmem, do něhož po celá léta trvání závodu patřili Vladimír Vlasák, Otto Procházka, Josef Matějec, Helena Tůmová, Ladislav Svoboda, Zdeněk Řehoř, Karel Urban, Gabriel Písečný, Rudolf Štemberka, Jaroslav Pospíchal, Vlastimil Jirka, Josef Hamáček, Jana Strnadová, MUDr. Zbyšek Čepek, František Messner, Anežka Jirkalová, Miloslav Dobiáš, Josef Toman, Jaroslav Kugler, Bohumil Ulrich, Vladimír Vlasák ml.,Vladimír Pavlata, František Sládek, Josef Nedvídek, Michal Štolfa a další členové organizace.

Zdroj: Stanislav Wajsar. Almanach k 650. výročí založení obce: "Rudník v čase stříbra, lnu, hedvábí a pryže".

Fotografie z Mistrovství ČSSR v roce 1978