Rudnická Rokle & SMX Racing team Rudník

Prezentace rudnického motokrosu

V sobotu 22. 4. 2017 zástupci Rudnického motokrosu měli tu čest prezentovat Rudnickou rokli a SMX racing team Rudník v rámci historicky první akce „Den otevřených dveří na Ministerstvu pro místní rozvoj“.

Návštěvníci si měli možnost prohlédnout historii Rudnického závodiště na dobové výstavce, posadit se na závodní motorky a popovídat s našimi jezdci Dominikem Dytrtem, Pavlem Dvořáčkem a Pavlem Šmahelem. Při video projekci se návštěvníci seznámili s konanými akcemi v Rudnické rokli za poslední roky. Návštěvníci, kteří se zúčastnili Dne otevřených dveří, se dozvěděli spoustu informací o motokrosu v Rudníku a motoristickém sportu jako takovém. Zájem z řad veřejnosti a účinkujících (zpěváci, tanečníci, herci, atd.) byl opravdu veliký. Celou akci zaštítila a osobně se jí zúčastnila ministryně Karla Šlechtová, která nás velmi překvapila zájmem o motoristický sport (motokros, enduro). Mám za to, že jsme opravdu důstojně prezentovali Rudnický motokros a přispěli k celkové propagaci tohoto sportu. Je potřeba pořádat více takových akcí, kde si široká veřejnost může přiblížit sport, který dřív byl každou neděli v televizi, a na závodiště chodily tisíce diváků.

Chtěl bych touto cestou poděkovat ministryni Karle Šlechtové a pracovníkům MMR za dobrý nápad a umožnění propagace motosportu (motokros, enduro) přímo v budově MMR. Dále bych chtěl poděkovat obci Rudník za podporu Rudnického motokrosu, který má v obci velkou tradici.

Za SMX racing team Rudník Pavel Šmahel st.